اهمیت استراتژیکی نحوه ی گشایش در بازی تخته نرد

یک گشایش نابجا و غیر ضروری می‌تواند در شروع بازییک باخت زودهنگام را در پی داشته باشد.

باید به دقت مهره هایتان را در شروع بازی تکان بدهید. شاید این سطح توجه به استراتژی اول بازی به صورت عملی در بین بازیکنان وجود نداشته باشد ولی اهمیت لازم به اجراست.

یک حمله تکان دهنده با یک گشایش خطرناک هم می‌تواند تهدیدی برای باخت شما باشد و هم حمله ای محکم در جهت مارس و مارس سیاه کردن حریفتان خواهد بود.… Read More