هفت ستون تخت نرد

تکنیک های اساسی بازی تخته نرد : lewis deyong یکی‌ از قهرمان های دهه های ۶۰ و ۷۰ که کتاب هم زیاد نوشته و مسابقه و کلوپ تخته اجرا می کرد توی یکی‌ از مقاله هایش از ” هفت ستون … Read More

بازی گل بهار

گل بهار یکی از انواع بازی نرد است که در کشورهای خاور میانه  از جمله ایران و ترکیه  رواج زیادی دارد. نام های دیگر این بازی « نرد دیوانه» و « گل بارا »  نیز می باشند. از ویژگی ها … Read More

بازی تخته نرد، شانس یا مهارت ؟

بعضی از مردم فکر می کنند که تخت نرد یک بازی شانسی است و هر کس که تاس بالاتر یا موافقی آورد برنده بازی خواهد بود اما در واقع این گونه نیست و نرد یک بازی بر اساس علم ریاضی و احتمالات است و کسانی می توانند در بازی موفق باشند که ذهن ریاضی قوی تری داشته باشند.… Read More

خلق و خو در بازی تخته نرد

از خصوصیات بازی نرد آن است که همچون آیینه ای شفاف و صیقل خورده خلق و خو و طبع و سرشت بازیکنان را به روشنی وضوح می نمایاند . واکنش ها در مقابل برد و باخت و نوع بازی هر حریف نمونه و معیاریست برای سنجش روش و رفتار او در زندگی روزانه و روابطش با دیگر نردبازها هستند که در تمام طول بازی بدون آنکه سخنی بگویند و آوردن تاس موافق و مخالف در آن ها اثری بگذارد به بازی ادامه می دهند. … Read More

پیدایش تخته نرد

شهر سوخته و تخته نرد محققان گذشته بازی تخته نرد را تا ۶ هزار سال ، پیش بینی کرده‌اند. کهن ترین مدرکی که در این باره یافت شده ، حفاری های باستان‌شناسان در شهر سوخته  در سیستان و بلوچستان است … Read More