حکم شرعی بازی تخته نرد :
امام خمینی (ره) و سید احمد خوانساری معتقدند علت حرمت بازی‌هایی چون شطرنج و نرد، این بوده است که این دو جزء آلات قماربوده‌اند. بنابراین اگر به عنوان آلات قمار شناخته نشوند، بازی با آنها بدون شرط‌بندی حرام نخواهد بود.

 

 

 امام خمينى، صحيفه امام، ج‏۲۱، ص۱۲۹؛

 منتظری، رساله استفتائات، چاپ اول، ج۳، ص۳۱۴ و ۳۱۵.

خوانسارى، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۳، ص۲۷.